Canisterapia

 
Canisterapia je jednou z foriem animoterapie.
Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.
 
To je len v skratke čo to v podstate canisterapia je vo všeobecnosti a myslím že to stačí na vysvetlenie. V našej chovateľskej stanici máme momentálne 1 psa so skúškami canisterapeutickými a chceme robiť canisterapiu a pomáhať. Ak by mal niekto záujem o canisterapiu kontaktujte nás a dohodneme sa a tiež informácie ohľadom ceny napíšem mailom.