CAC Będzin(PL) a OV Povoda(SK) - 29.7.2017

09.08.2017 09:39

29.7.2017 sme sa zúčastnili dvoch výstav a to Yves + Aura na výstave v Poľsku a Archie  OV v Povode - Archieho prvá výstava som na neho hrdá. 

OV Povoda - 29.7.2017
Archie Artemis Fowl
judge: Andraš Polgar (RS)
class minor puppy: VP1
judgement: 4 mesiace, dobrá veľkosť na vek, dobrá línia hlavy, správny krk, trošku výrazný krátky chrbát, strmšie predné končatiny, výborné uhlenie zadných končatín, hrudník vo vývoji, dobrý pohyb na vek.
Handling: Alexandra Podaová

CAC Będzin - 29.7.2017
Yves Royal Hermelin UW
judge: Edyta Ossowska (PL)
class intermediate: Exc. 2
judgement: Dog with good proportions, size, shorter hindquarters, weaker trot, high hocks joints, good-looking head

CAC Będzin - 29.7.2017
Aurora Ariet Werewolves Cascade
judge: Edyta Ossowska (PL)
Class minor puppy: VP1, Best minor puppy in dalmatian
judgement: Good puppies, good skeleton, good upper line and deep chest, good angulation of the limbs, long neck, elegant head with good proportions, good movement, good colour